Yrityskaupan prosessi

Kun yritys tai sen liiketoiminta lähdetään myymään, voidaan erottaa useita erillisiä vaiheita, jotka tavanomaisesti tulevat vastaan yrityksen myyntiprosessin aikana.

1. Myyntitoimeksianto

– kirjallinen sopimus
– myyntidokumentaation laatiminen

2. Myyntistrategiasta päättäminen

– potentiaaliset ostajat, kontaktointitavat

3. Neuvottelu- ja esittelyvaihe

– esittelyt ja neuvottelut tapahtuvat niin etteivät ne tule ulkopuolisten henkilöiden tai työntekijöiden tietoon.

4. Aiesopimus- / esisopimusvaihe

– aiesopimukseen voidaan määritellä jo olennaiset kaupan keskeiset ehdot
– salassapitosopimuksen tekeminen myös kilpailukieltoasiat huomioiden
– aiesopimuksen aikana tehdään Due Diligence tarkastus, lopullinen kauppakirja ja tarvittavat kauppakirjan liitetiedostot

5. Kauppakirjan laatiminen ja yrityskauppa

– sisältää kaikki kaupan ehdot liitetietoineen
– meillä on laajasti kokemusta erityyppisten kaupan ehtojen muotoilemisesta, ja hyödynnämme tätä osaamistamme aina myyntitoimeksiantojen kuluessa

6. Kaupan jälkeiset vaiheet

– mahdolliset lisäkauppasummat ja niiden maksatusten seuranta
– muut sopimuksissa mainitut asiat

Käyttämällä ulkopuolista neuvonantajaa yrityksesi myyntiprosessin läpiviennissä, varmistat parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamisen. Asiantuntijaverkostostamme löydät tarvittaessa myös veroasioihin perehtyneet henkilöt esim. verotuksen ennakkopäätöksen hakemista varten, kyseiset veroasiantuntijapalvelut tapahtuvat aina erillistilauksenaan. Tärkeää on myös huomioida että myyntiprosessi tarvittavine välivaiheineen voi viedä aikaa puolesta vuodesta vuoteen, joskus kaksikin vuotta. Tämän vuoksi onkin syytä aloittaa asiaan valmistautuminen hyvissä ajoin ennen aiottua kaupantekoaikaa.