Referenssejä

Esimerkkejä myydyistä kohteista ja toteuttamistamme yritysjärjestelyistä

– Kasvava rakennusalan erikoisvuokraamo, liikevaihto alle 1 M euroa.
Ostajana toimintaa jatkavat yrittäjät. Toimimme myyjän neuvonantajana.

– Kalliorakentamisen alalla toimiva tuoteyritys, liikevaihto alle 1 M euroa.
Ostajana toimintaa jatkava yrittäjä. Toimimme myyjän neuvonantajana.

– Teknisen erikoisalan maahantuontiyrityksen liiketoiminta, liikevaihto yli 2 M euroa. Ostajana
tunnettu suuri suomalainen teknisen kaupan yritys. Toimimme myyjän neuvonantajana.

– Maanrakennusalan erikoisosaaja, toiminut alalla yli 30 vuotta, liikevaihto 1..2 M euroa. Ostajana alansa johtava
kansainvälisen konsernin Suomen tytäryhtiö. Toimimme myyjän neuvonantajana.

– Korjausrakentamisessa toimivan yrityksen osakekanta, liikevaihto yli 20 M euroa. Toimimme ostajan kaupallisena
neuvonantajana.

– Energiatehokkaita valmistaloja valmistava yritys, liikevaihto 2…3 M. Ostaja saman alan suurempi nopeasti kasvava yritys.

– Jätehuoltoalan yritys, jolla alueellaan hyvin tunnettu brändi. Ostaja laajensi tehdyllä liiketoimintakaupalla liiketoiminta-
alueitansa.

– Voimakkaasti kasvavan rakennusyrityksen liiketoimintakauppa, liikevaihto noin 6 Me, toimimme ostajan neuvonantajana.

– Pitkään toimineen erittäin vakavaraisen konepaja- ja teollisuuden kunnossapitoyrityksen liiketoimintakauppa, liikevaihto yli 1,5 Me, toimimme myyjän neuvonantajana, ostajana suurempi alalla toimiva yritys.

– Vaativien kohteiden suunnitteluun erikoistuneen, pitkään toimineen ja vakavaraisen insinööritoimiston osakekannan
kauppa, liikevaihto yli 2 Me, toimimme ostajan neuvonantajana.

– Sähkökeskuksia valmistavan kannattavan yrityksen liiketoimintakauppa, yrityksen asiakkaina suuria rakennus-, talotekniikan
ja sähköalan yrityksiä, liikevaihto yli 1 Me, toimimme myyjän neuvonantajana.

– Teräsrakenteita valmistavan vakavaraisen ja kannattavan yrityksen liiketoimintakauppa, pitkäaikaiset asiakassuhteet,
liikevaihto yli 3 Me, toimimme myyjän neuvonantajana.

– Sähköurakointia tekevän yrityksen liiketoimintakauppa, liikevaihto yli 500.000 euroa, ulkomainen ostaja, toimimme myyjän
neuvonantajana.

– Sähkötarviketuotteita valmistavan ja myyvän yrityksen osakekannan kauppa, yhtiöllä mm. omien tuotteiden valmistusta,
sopimusvalmistusta ja maahantuontia, asiakkaina alan tukkuliikkeet, liikevaihto noin 5 Me, toimimme myyjän
neuvonantajana, ostajana alalla pitkään toiminut suurempi yritys.

– Yli 35 vuotta metallialalla toimineen, omia erikoistuotteita suunnittelevan ja valmistavan yrityksen liiketoimintakauppa.

– Alallaan markkinajohtajana toimivan kannattavan kemian alan tuoteyrityksen liiketoimintakauppa.

– Kasvavan markkinoinnin suunnittelutoimiston liiketoimintakauppa, erittäin nimekkäät asiakasreferenssit.

– Pitkään toimineen erikoistuneen metallialan koneistusyrityksen liiketoimintakauppa, metsä- ja metalliteollisuudessa
toimivat asiakasyritykset, liikevaihto 0,5…1 Me.

– Muovialan alihankintayrityksen liiketoimintakauppa, ostajana suurempi alalla toimiva yritys.

– Alueellaan markkinajohtajana toimivan tunnetun katto- ja seinäprofiilituotteiden valmistajan liiketoimintakauppa,
kehittynyt tuotantokoneisto, liikevaihto 2,5 Me, toimimme myyjän neuvonantajana.

– Kasvavan huoneistohotelliyrityksen liiketoimintakauppa.

– Kannattavan ja pitkään toimineen LVISK-alan yrityksen osakekannan kauppa, asiakkaina kiinteistöhuoltoyhtiöt, taloyhtiöt,
yksityiset ja yritykset, liikevaihto 1,5 Me.